Aktuální záznamy na úřední desce
Jednotlivé dokumenty jsou zde řazeny chronologicky podle data jejich vyvěšení, od nejnovějších nahoře po nejstarší dole. Dokumenty jsou zde vystaveny ve formátu PDF. Neobsahuje-li váš počítač program k prohlížení dokumentů PDF nebo pokud váš program nedokáže zdejší dokumenty zobrazit, můžete získat program "Adobe Reader" na stránkách firmy Adobe