Obec Kbel

Obec Kbel, (lidově Kbelo) měla od roku 1854 úřední název Kbely, ale rokem 1916 se její úřední název opět navrátil do podoby Kbel. Nachází se 10 km od Přeštic v táhlém mělkém údolí Kbelského potoka, kde leží na 49°29'38" severní šířky a 13°21'56" východní délky. Terén katastru se nalézá ve střední nadmořské výši 466,5 m. Zdejším katastrem probíhají dvě okresní komunikace. Přeštice - Měčín a Měčín - Borovy. Na té z Přeštic do Měčína pak byla od 1. září roku 1947 zavedena autobusová doprava.

Nálezy z mohylových pohřebišť v okolí dokládají osídlení zdejší krajiny západočeskou skupinou lidu mohylové kultury doby bronzové. První písemná zmínka pak pochází z roku 1355. V 15.-17. století byla ves rozdělena na dva díly, které postupně patřily různým majitelům okolních panství a statků. Na počátku 18. století byly oba díly spojeny v rámci panství Červené Poříčí. U tohoto panství zůstal Kbel až do poloviny 19. století. Po roce 1850 se stal součástí politického okresu Přeštice a v roce 1960 byl přidělen do nově vzniklého okresu Plzeň-jih. Do správního území obce náleží krom vlastního Kbela také místní části Babice, Malinec, Mečkov a Nová Ves.

Mezi místní památkové objekty patří kostel Všech svatých, původně gotický, který se datuje od poloviny 14. století. Původně dřevěný kostel byl v roce 1753 nákladem hraběnky Törring-Jettenbachu vyzděn. V letech 1861-62 nákladem císaře Ferdinanda V. (Dobrotivého) byl celý i s věží přestavěn. Předchozí stavba byla tehdy z větší části zbořena a na jeho místě vystavěna nová historizující stavba. Z předchozího gotického slohu zůstal zachován presbytář, zaklenutý žebrovou paprsčitou klenbou. 8. července 1862 byl nově vystavěný kostel vysvěcen biskupem Jirsíkem. Z dalších památkově hodnotných objektů zaujme barokní budova bývalé fary a několik příkladů lidového stavitelství, mezi něž patří roubená chalupa čp. 2, dřevěné špýchary u čp. 1, 4, 5, 14, 16, 19, 21 a 24 i vzácně dochovaná roubená stodola u čp. 24. Z ostatních staveb vyniká budova bývalé školy, kde je nyní sídlo obecního úřadu, kanceláře místního zemědělského družstva a dále novostavba hostince s prodejnou potravin.

Škola ve Kbele se datuje od roku 1813. Pro nedostatek žáků je ale od podzimu roku 1996 uzavřena.

Kontaktní údaje:

Adresa obecního úřadu:
Kbel 37, 34012 Švihov
Telefon:
376 395 166
Oficiální web: