Obec Předslav

Obec Předslav, jejíž jméno bývalo v minulosti uváděno i jako Przedslaw, Pržedslaw či Předslaw, nesla od roku 1854 úřední název Předslava, ale ten se počátkem 19. století opět vrátil ke tvaru Předslav. Obec leží na úpatí jednoho z četných vrchů Švihovské vrchoviny, která zde pozvolna ukončuje Klatovskou kotlinu, táhnoucí se odtud jihozápadním směrem. Předslav se nalézá zhruba 7,5 km severovýchodně od okresního města Klatov na 49°27'50" severní šířky, 13°21'25" východní délky a její nejnižší budovy jsou postaveny ve výšce 420 m nad mořem. Obec protíná silnice 2. třídy číslo 117 vedoucí od Klatov a mířící přes Měčín dále na Spálené Poříčí. Od jihozápadu pak do obce přibíhá silnice 3. třídy z Točníka, která pak pokračuje východním směrem do Měcholup a pak na Plánicko. Další silnice 3. třídy vede z Předslavi severním směrem do Třebíciny. S blízkým Otínem je obec spojena už jen místní komunikací.

Nejstarší nalezená zmínka o obci Předslav byla objevena v registrech desátků papežských, kde je místní kostel zmiňován již roku 1325, což nasvědčuje tomu, že již před tímto datem zde existoval šlechtický statek. Jeho majitelé z 13. a počátku 14. století nejsou známi, ale ví se, že od poloviny 14. století držel Předslav místní vladycký rod spřízněný s vladyky z nedalekého Mečkova. Od 15. století se pak v držení Předslavi vystřídalo několik šlechtických rodů, až byla roku 1704 připojena k sousednímu panství Otín. Pod správou otínské vrchnosti pak byla obec až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Do správního území obce náleží krom vlastní Předslavi ještě místní části Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky a Třebíšov.

Státem evidované památky jsou v obci dvě. Především je to kostel sv. Jakuba Většího apoštola. Písemně je zmiňovaný roku 1325, avšak dle historiků pochází již z první poloviny 13. století. Původně menší gotický kostelík doznal výraznější změny v roce 1611 a roku 1724 došlo k jeho zvětšení a ke změně do barokní podoby. Jeho věž ovšem pochází až z roku 1809. Památný je tím, že v něm 16. září 1827 uzavřel sňatek historik František Palacký. V prosinci 2004 byl navíc vyhlášen „Evropsky významnou lokalitou“ z důvodu ochrany letní kolonie netopýra velkého. Druhou evidovanou památkou je barokní obilná sýpka přináležející k hospodářským objektům místního panského dvora, která pochází z roku 1811. V sousedství bývalé zdejší tvrze, jejíž zbytky jsou dnes součástí budovy místní sokolovny, pak roste i státem evidovaný památný strom, kterým je dub letní, nazývaný Tyršův.

Škola byla v Předslavi založena už v roce 1722. Její současná budova byla ale postavena až roku 1860 a od té doby doznala ještě řadu úprav. Svému účelu však slouží i v současnosti.

Kontaktní údaje:

Adresa obecního úřadu:
Předslav 124, 33901 Klatovy 1
Telefon:
376 395 201
Oficiální web: